Monitoring losów zawodowych absolwentów

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi badanie losów zawodowych absolwentów. Wyniki dotychczasowych badań są dostępne poniżej:

Badanie pilotażowe 2013 Badanie 2014 Badanie 2015