Link do strony firmy: PKIG Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Geodezja i kataster.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

https://www.psgaz.pl/praktyki

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: Seris Konsalnet Holding S.A.

Zapraszamy na praktyki studentów  Wydziału:

 1. W. Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
 2. W.Cybernetyki.
 3. W.Elektroniki.
 4. W. Inżynierii Lądowej i Geodezji.
 5. W. Inżynierii Mechanicznej.
 6. W. Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
 7. W. Nowych Technologii i Chemii.
 8. Instytut Optoelektroniki.

Rekrutacja (kontakt):

rekrutacja@seris.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Budownictwo zrównoważone,
 2. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej,
 3. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny.

Rekrutacja (kontakt): k.polec@bbconsultants.pl http://www.bbconsultants.pl/pl/kariera/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
 2. Informatyka,
 3. Logistyka,
 4. Energetyka.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

https://www.psgaz.pl/praktyki

https://www.psgaz.pl/praktyki-i-staze

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Biogospodarka,
 2. Chemia,
 3. Mechanika i budowa maszyn,
 4. Inżynieria bezpieczeństwa,
 5. Elektronika i telekomunikacja,
 6. Obronność państwa (profil praktyczny),
 7. Optoelektronika,
 8. Energetyka,
 9. Inżynieria materiałowa.

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: AVL Software and Functions GmbH Sp. z o. o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Chemia,
 2. Elektronika i telekomunikacja,
 3. Informatyka,
 4. Inżynieria bezpieczeństwa,
 5. Inżynieria systemów bezzałogowych,
 6. Mechanika i budowa maszyn,
 7. Mechatronika,
 8. Zarządzanie.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Rekrutacja (kontakt):

https://jobs.avl.com/

Kontakt z działem HR: Inga Pykalo, HR Business Partner Inga.Pykalo@avl.com

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Wibar Instalacje Sp. z o.o. 

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Elektronika i telekomunikacja,
 2. Energetyka.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

rekrutacja@wibar.pl  

Anna Bobryk 572 361 501

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: ZNTK ,,Mińsk Mazowiecki” S.A.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Elektronika i telekomunikacja,
 2. Mechanika i budowa maszyn,
 3. Mechatronika.

Rekrutacja (kontakt):

http://zntkmm.pl/praca/staze-i-praktyki/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Lucchini Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Mechanika i budowa maszyn,
 2. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej,
 3. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny,
 4. Inżynieria materiałowa.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):  

praca@lucchini.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: FONON Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych Wydziałów:

 1. W. Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,

 2. W. Cybernetyki,

 3. W. Elektroniki, 

 4. W. Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Więcej informacji

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Linki do strony: WASKO S.A.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Informatyka,
 2. Bezpieczeństwo,
 3. Budownictwo,
 4. Geodezja i katastar,
 5. Elektronika i telekomunikacja.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Rekrutacja (kontakt):

hr@wasko4b.pl  

https://www.wasko.pl/kariera/dolacz-do-programu-praktyk-studenckich-wasko-2022/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: PESA Bydgoszcz S.A.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Mechanika i budowa maszyn
 2. Mechatronika 

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

praktyka@pesa.pl

https://pesa.pl/kariera/staze-i-praktyki/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Informatyka,
 2. Elektronika i telekomunikacja,
 3. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

B. Merda tel. 261 885 568, e-mail: b.merda@wil.waw.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Mechanika i budowa maszyn,
 2. Inżynieria materiałowa,
 3. Logistyka,
 4. Mechatronika,
 5. Elektronika i telekomunikacja,
 6. Informatyka,
 7. Inżyniera systemów bezzałogowych.

Rekrutacja (kontakt): 

https://obrum.pl/kariera_staze/staze-i-praktyki/

rekrutacja@obrum.gliwice.pl 

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny 

 1. Geodezja i kataster,
 2. Inżynieria geoprzestrzenna,
 3. Inżynieria kosmiczna i satelitarna,
 4. Informatyka.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Rekrutacja (kontakt):

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, 07-310 Komorowo , ul. Bociańskiego 1, e-mail: 22wok@ron.mil.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Budownictwo Zrównoważone,
 2. Elektronika i Telekomunikacja.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

12 Terenowy Oddział Lotniskowy

al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa,

tel: 261 849 004

12tol@ron.mil.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Studio Budowlane „UNITY” s.c.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Budownictwo zróżnicowane

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: SiDLY Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 2. Elektronika i telekomunikacja, 
 3. Informatyka.

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: INFRACERT TSI Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Informatyka,
 2. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
 3. Energetyka,
 4. Elektronika i telekomunikacja,
 5. Budownictwo zrównoważone,
 6. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 7. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny,
 8. Inżynieria bezpieczeństwa,
 9. Inżynieria systemów bezzałogowych.

Więcej informacji

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: DARTOM Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Logistyka

Więcej informacji

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Informatyka.

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Transbit Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Elektronika i telekomunikacja.

Wydziału:

 1. W. Cybernetyki,
 2. W. Elektroniki,
 3. W. Inżynierii Mechanicznej,
 4. W. Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

praca@transbit.com.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: CCM Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Informatyka,
 2. Budownictwo Zrównoważone,
 3. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt): ccm@ccmanagement.pl

https://ccmanagement.pl/kontakt/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Geodezja i kataster.

Więcej informacji

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony: IPPT PAN

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Informatyka,
 2. Energetyka i Telekomunikacja,
 3. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 4. Mechanika i budowa maszyn,
 5. Inżynieria materiałowa.

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych Wydziałów:

 1. W. Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa,
 2. W. Inżynierii Mechanicznej,
 3. W. Cybernetyki- informatyka.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

jaroslaw.kesy@autobox.pl 

grazyna.jakubowska@autobox.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: zgoda.net sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Informatyka.

Rekrutacja (kontakt):

praca@zgoda.net

https://zgoda.net/rekrutacje/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: DACPOL Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Informatyka,
 2. Energetyka,
 3. Elektronika i telekomunikacja,
 4. Mechanika i budowa maszyn,
 5. Mechatronika.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

praca@dacpol.eu

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: DACPOL SERVICE Sp. z o. o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Informatyka,
 2. Energetyka,
 3. Elektronika i telekomunikacja,
 4. Mechanika i budowa maszyn,
 5. Mechatronika.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

praca@dacpol.eu

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Heller Consult sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Informatyka,
 2. Budownictwo Zrównoważone,
 3. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 4. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej,
 5. Inżynieria geoprzestrzenna.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

rekrutacja@heller-consult.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl

Link do strony firmy: Geo-System Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Inżynieria geoprzestrzenna,
 2. Geodezja i kataster.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

malinowski@geo-system.com.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: CFE Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków: 

 1. Elektronika i telekomunikacja,
 2. Budownictwo zrównoważone.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

rekrutacja@cfe.com.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: LOOS Centrum Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych Wydziałów:

 1. W. Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,

 2. W. Elektroniki, 

 3. W. Inżynierii Mechanicznej,

 4. W. Nowych Technologii i Chemii.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

Kotły parowe, wodne, kogeneracja, Bosch (bosch-industrial.pl)

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: STB BUDOWNICTWO 

Zapraszamy na praktyki studentów

Wydziału:

 1. W. Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Kierunek: 

 1. Budownictwo Zrównoważone.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

https://stbglobal.traffit.com/public/form/a/Nm1JPQ==

rekrutacja@stbglobal.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy: Point of View

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:

 1. Logistyka

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):                                                                     biuro@pov.com.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy:   WB Electronics S.A.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:  

 1. Informatyka,
 2. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
 3. Elektronika i Telekomunikacja,
 4. Mechanika i budowa maszyn,
 5. Mechatronika.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt): w tytule “Praktyki” 

rekrutacja@wb,com.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy:  WiRan sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:  

 1. Informatyka,
 2. Elektronika i telekomunikacja,
 3. Inżynieria kosmiczna i satelitarna,
 4. Lotnictwo i kosmonautyka.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

http://info@wiran.pl

http://www.wiran.pl/

tel. +48 58 663 10 10

Adres facebook: https://m.facebook.com/wiranpoland?_rdr

Adres instagram:

https://www.instagram.com/wiranpoland/

Adres linkedin:

https://www.linkedin.com/company/wiran-poland/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy:

AKADEMIA UAV Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów wszystkich kierunków pragnących rozszerzyć swoją wiedzę lotniczą i zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

Rekrutacja (kontakt): biuro@akademia-uav.pl

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy:   BCS Automotive Interface Solutions Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych kierunków:  

 1. Energetyka,
 2. Elektronika i telekomunikacja,
 3. Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny,
 4. Mechanika i budowa maszyn,
 5. Inżynieria systemów bezzałogowych,
 6. Lotnictwo i kosmonautyka,
 7. Mechatronika
 8. Inżynieria materiałowa.

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt): martyna.siwek@bcs-ais.com

Adres linkedin: https://www.linkedin.com/company/bcs-automotive-interface-solutions/mycompany/verification/

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy:  Warszawskie zakłady mechaniki precyzyjnej – producent wtryskiwaczy (wuzetem.pl)

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych Wydziałów:  

 1. Wydział Inżynierii Mechanicznej
 2. Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 3. Wydział Nowych Technologii i Chemii

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt):

Maja Nycz
Młodszy Specjalista ds. Personalnych

E: maja.nycz@wuzetem.pl
M: +48 887 897 501    T: +48 22 417 56 94

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

Link do strony firmy:  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Zapraszamy na praktyki studentów poniższych Wydziałów:  

 1. Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
 2. Wydział Elektroniki;
 3. Wydział Inżynierii Mechanicznej;
 4. Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Więcej informacji

Rekrutacja (kontakt): rekrutacja@wzl1.com.pl

Adres linkedin: https://www.linkedin.com/company/bcs-automotive-interface-solutions/mycompany/verification/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0Rf69Qd2J_Mw2_wFU0_74g

Szczegóły dostępne pod adresem: barbara.golba@wat.edu.pl 

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

WYDZIAŁ MECHATRONIKI, UZBROJENIA I LOTNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

Skip to content